Pszichoterápia

A pszichoterápia egy olyan kezelési folyamat,  melynek során a terapeuta  – a pácienssel együttműködve  – felderíti a páciens személyes történetében és élményanyagában, a fennálló tünetek és/vagy problémák mögött meghúzódó okokat. A részletes életút feltérképezése, az életút csomópontjainak együttes elemzése lehetőséget teremt a jelen konfliktusainak, tüneteinek oki hátterének megértésére és a változás megtervezésére.

A pszichoterápia – jelen esetben – elsősorban verbális kezelési folyamat, melynek során feltáró, és korrigáló munka zajlik  a pácienssel együtt egy  szakmai, bizalmi légkörben.
A pszichoterápiás kezelés által a meglévő problémák és  tünetek megértése,megszüntetése, és az életminőség javítása a cél. A terápia, minden esetben egyedi, személyre szabott. 
Az elsősorban feltáró jellegű terápiákban , illetve olyan esetekben, ahol a tünetek, problémák régóta jelen vannak, ott a  kezelés hosszabb időtartamot igényel.
A pszichoterápiás folyamat  időtartama, az egyes egyének esetében – a tünetek és az elvárt cél függvényében – változó.
Forma: 45-50 perces ülések heti 1-2 alkalommal

Pszichológiai tanácsadás

A Pszichológiai Tanácsadás egy olyan folyamat, melynek alkalmával a pszichológus felderíti azokat a személyes területeket, ahol a paciensnek nehézségei vannak. Egyben segítséget nyújt, és lehetőséget kínál arra, hogy jobban megismerje önmagát, és alaposabban megérthesse viselkedése, gondolkodása, érzelmi világa hátterét.  Ezenkívül módszertani segítséget és lehetőséget kap, hogy a szándékolt változtatást meg is tegye, és képes legyen azt véghezvinni A tanácsadás neve megtévesztő lehet, mert azt sugallja, hogy konkrét tanácsokkal fognak rajtunk segíteni, ez azonban nem így történik..

A pszichológiai tanácsadás folyamán a pszichológus szempontokat ad a probléma átgondolásához, segít az információk rendszerezésében, egyfajta kísérőként vezeti végig pácienst a megoldás útján, hozzásegítve a saját döntések meghozatalához.A tanácsadás jól alkalmazható módszer olyan esetekben, amikor nem a lélek betegségéről van szó, hanem az élet során természetesen felmerülő krízisekről, nehézségekről, amelyeket azonban egyedül gyakran nehéz feldolgozni.
A pszichoterápia és a tanácsadási folyamat során a páciens és a pszichológus közösen vitatnak meg olyan érzékeny, nehezen megközelíthető területeket, és   témákat,, eseményeket, történéseket, melyek a személyes élettörténetben találhatóak és befolyásolják a jelen helyzetet. (Érzelmeket, gondolkodást és a viselkedést.)
Ezek lehetnek a közelmúlt történései, de gyakran a régmúltból erednek.A pszichológiai tanácsadás viszonylag rövid időtávon belül nyújt megoldásokat, míg a pszichoterápiás módszerek hosszabb időtávon   és  mélyebb szinten  tárják fel a problémákat.
Forma: 45-50 perces ülések heti 1 alkalommal. Az ülések száma egyéni helyzethez mérten változó lehet.

Életvezetési tanácsadás

Az életvezetési tanácsadás célja a hétköznapi helyzetekben felbukkanó érzelmi, hangulati, kapcsolati problémák tisztázása, enyhítése, kezelése. Egyéni, beszélgetős módszer, amelyben a felmerülő problémák minél nyíltabb, pontosabb feltárása a cél. A segítséget kérő személy a beszélgetések során jobban megismerheti saját érzéseit, kapcsolatait, motivációit. Egyben új szempontokat kaphat, amelyek segítik az adott probléma megoldásában. Ajánlott bárkinek, aki szeretne segítséget kapni érzelmi, kapcsolati, hivatásbeli problémáinak kezelésében.Várható eredmény: Erősödhet a paciens önbizalma, és jó eséllyel fejlődhet az az általános képessége, hogy megküzdjön az életében felbukkanó nehézségekkel.
Forma: 45-50 perces egyéni ülések, általában heti 1 alkalommal. Az ülések száma egyéni helyzethez mérten változó lehet.

Karrier Tanácsadás - Személyes Életúttervezés

Vannak olyan szakaszai az életünknek, amikor elveszítjük az irányt életünk vezetésében.
Ez adódhat személyes és a szakmai szempontból egyaránt. Nem tudjuk, hol a helyünk, honnan jövünk, hol vagyunk és merre tartunk. Ennek együttes átgondolása segíthet a múlt-jelen-jövő összehangoltabb megértésében és a jövőtervezésben. Fontos bizonyos időközönként megállni, leltárt készíteni eddigi életeseményeink sorában annak érdekében, hogy jobban kirajzolódjanak a személyes hatékonyság és irányok körvonalai. Eddigi életünk döntéseit elemezve rájöhetünk arra, mi a saját utunk, és mi az, amit talán a másoknak történt megfelelés motivált.

Mit akarok, miben van örömem, mihez értek, mit szeretnék elérni .
A beszélgetések alkalmával felidéződhetnek régen elfelejtett sikerek, elképzelések, amelyeket visszahozva újra lehet fogalmazni a jelen és jövő egyéni és szakmai terveit.
Várható eredmény: Tudatosabban látni a saját életesemények sorában azt, merre tartunk, mi a szerepünk ebben.
Megérezni és elvállalni a saját élet irányításának felelősségét és lehetőségét.
Forma: 45-50 perces egyéni ülések, általában heti 1 alkalommal. Az ülések száma egyéni helyzethez mérten változó lehet.

Szülőkonzultáció

Nevelési gondok, gyermekekkel kapcsolatos problémák esetén.
A tanácsadás egy sajátos formája a szülőkonzultáció. Nevelési problémákkal küzdő  szülőknek segítség.
A szülőkonzultáció során csak a szülő vesz részt a tanácsadási folyamatban, a gyermek nem, így a tanácsadás célja, hogy a szülő maga segítsen gyermeke nehézségein.
A  tanácsadó beszélgetések során a problémát közösen elemzik  a helyzetet és keresik  a probléma kialakulás és fennmaradás lehetséges tényezőit. Ezt követően az együttes megoldási lehetőségeket. A szülőkonzultáció nem minden esetben elegendő, előfordul, hogy a probléma jellege más megoldást kíván (a szülő egyéni terápiáját, a szülők kapcsolatának rendezését, a gyermekkel való egyéni foglalkozást), ebben az esetben segítünk a megfelelő módszer megtalálásában.
Forma: 45-50 perces egyéni ülések, általában heti 1 alkalommal. Az ülések száma egyéni helyzethez mérten változó lehet.

Párterápia - Párkonzultáció

A párterápia olyan pszichoterápiás módszer, mely a kapcsolati problémákat állatja fókuszba. Feltárja az aktuálisan jelenlevő érzelmi helyzetet és segít a párnak a hibás kapcsolati mintákat együttesen megérteni, majd megváltoztatni. A pár fejlődésében is világosan elkülönülő szakaszok vannak, s ezek mindig újabb együttesen megoldandó feladatokat is jelentenek, együttes változást kívánnak meg.

Fontos, hogy a pár mindkét tagja érdekelt legyen abban, hogy megoldást keressen a problémára, változást akarjon elérni a kapcsolatban.Ha mind a ketten úgy érzik, hogy a kapcsolatukon szeretnének javítani, problémáikat megoldani, akkor lehet sikeres a párterápia. A közös munka nem „hibást” keres a kapcsolatban bekövetkezett nehézségek miatt, hanem kettejük együttes működését elemzi, hogyan alakítják együtt a jelen konfliktusait. Ki mit vár el a másiktól, mit tehetne másképpen a kapcsolat z ökkenőmentesebb működése érdekében.
Ha csak a pár egyik tagja szeretne megoldást, de a partnere nem így érez, vagy nem akar tanácsadáson részt venni, akkor az egyéni tanácsadás lehet a megoldás.(Ebben az esetben abban tudunk segítséget nyújtani, hogy az Ön szemszögéből áttekintve a helyzetet és a kapcsolatot, közösen elemezzük a változtatás lehetőségeit.)
Forma: a pár együttes részvétele, 90 perces alkalmak, 2-3 hetente egy alkalommal