Dr. Kulcsár Éva

SZAKMAI VEZETŐ,
CÍMZETES EGYETEMI DOCENS,
PHD, PSZICHOTERAPEUTA

Bemutatkozás

Dr. Kulcsár Éva:
Klinikai szakpszichológus
Gyermek-pszichoterapeuta
Család-pszichoterapeuta
Pszichodráma-pszichoterapeuta
Címzetes egyetemi docens

40 éve dolgozom pszichológusként, amely idő alatt sokféle emberi  helyzettel és problémával találkoztam.

A paciensek túlnyomó többsége olyan nehézségektől szenved, amelyeket többé-kevésbé mindenki megtapasztal élete egy-egy szakaszában.

A pszichoterápia beszélgetések sorozata.
„Szokatlan beszélgetési helyzet”-nek is mondják az együttműködésnek ezt a professzionális módját
Ennek nyomán érthetőbbé válnak a nehézségek és a kapcsolatok, melyben az illető él.

A folyamat hosszú lehet, ami türelmet és kitartást igényel. A változás lassú, de tartós eredményt hozhat.
Az  együttes munka folyamatában jobban megérti önmagát és környezetét, saját életében otthon lehet, és az élete dolgaival is sikeresen boldogulhat.


SZAKMAI GARANCIA

40 éves pszichoterápiás gyakorlat .

30 éves egyetemi oktatói tapasztalat.

A Magyar Pszichológiai Társaság tagja vagyok

 

 

Magamról

Pszichológusi diplomámat a Debreceni Egyetem  pszichológia szakán szereztem, majd a Klinikai szakpszichológusi és a Pszichoterapeuta szakvizsgámat az Orvostovábbképző Egyetemen.

Speciális képzettségeim: autogén tréning, gyermek-pszichoterapeuta, család-pszichoterapeuta, pszichodráma pszichoterapeuta.

Phd fokozatomat a Debreceni Egyetemen szereztem.

A Magyar Pszichológiai Társaság tagja vagyok.

Több évtizedes tapasztalattal rendelkezem a felnőttekkel, serdülőkkel és gyermekekkel végzett pszichoterápiás munkában, mind egyéni, mind csoportos formában.

A gyakorlati munka mellett közel három évtizedig a felsőoktatásban dolgoztam oktatóként, mint az ELTE Pedagógia-Pszichológia Karának címzetes egyetemi docense, ahol évekig a Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ tanszékvezetője voltam.

 

Pszichoterápiás rendelésemet bármilyen pszichés problémával megkeresheti.

 
Példaként:

 •                     Az egyéni terápiára és konzultációra olyan felnőtteket várok, akik   elsősorban az önmegvalósítás területén küzdenek nehézségekkel és a családi szerepeik mellett a saját egyensúlyukat és harmóniájukat keresik.
 •                     Akik a múlt-jelen-jövő összhangját keresik személyes életükben.
 •                     Olyan középkorú nőket várok, akik szeretnének a gyermekeik felnövekedésére felkészülni, illetve a gyerekek „kirepülése” után a saját céljaikat megtalálni, esetleg a párkapcsolati nehézségeiket, konfliktusaikat jobban kezelni és saját női szerepükkel és önmagukkal való összhangjukat fejleszteni.
 •                     Olyan fiatalabb embereket, akik keresik a saját útjukat és ennek buktatóiban igénylik egy szakember támogatását.
 •                     Olyan asszonyokat, akik a gyermekvállalás időszakában vannak, esetleg nehezen jön el a várva várt terhesség, annak ellenére hogy testileg „minden rendben van”.
 •                     Amikor eltűnik az öröm az életből és valahogy kötelességgé válik minden…
 •                     A párkapcsolati tanácsadáson olyan párokat várok, akik szeretnének nagyobb összhangban élni, és akik gondjaikat együttes pszichológiai munka során szeretnék megoldani.

Végzettségek

 Pszichológus

Állami képzésben szerzett diploma, 1981.
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Bölcsészdoktori fokozat
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1985.
Klinikai szakpszichológus
Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, 1991.
Pszichoterapeuta cím
Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, 1994.
PhD fokozat
ELTE. 2007.

Speciális végzettségek: 

 •                     Autogén tréning 1986.
 •                     Gyermek-pszichoterapeuta 1996.
 •                     Család-pszichoterapeuta 2005.
 •                     Pszichodráma pszichoterapeuta 2008.

Szakmai Tapasztalat

1982-1993 Nevelési Tanácsadó, Budapest
Munkaterület: 3-18 éves nehezen kezelhető gyermekek egyéni és csoportos pszichológiai kezelése, szülőknek egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás, tanároknak pszichológiai konzultáció, csoportos készségfejlesztés, esetmegbeszélő csoportok, pszichológiai előadások

1993-2019 ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Szociálpszichológiai Tanszék, Iskolapszichológiai Tanszék, Tanácsadás Pszichológiai Központ mb. tanszékvezető 2004-2007, egyetemi oktató, adjunktus, c. egyetemi docens
Munkaterület: tanárképzés, pszichológus alapképzés és mesterképzés, tanári továbbképzés, pedagógiai pszichológiai szakképzés, tanácsadó szakpszichológus képzés, doktori iskola, előadások, szemináriumok, gyakorlatok, tréningek, szakdolgozati témavezetés, konzultáció, tantárgyfejlesztés, vizsgáztatás, tanszékvezetés
Oktatott témák: szociálpszichológia, fejlődéslélektan, általános lélektan, krízis-intervenció, családi tanácsadás, életvezetési tanácsadás, csoportos tanácsadás, kommunikációs tréning, stresszkezelő tréning, konfliktuskezelő tréning, az elmúlás pszichológiai kérdései, pszichopatológia

1997-2023 Psycho-Art  Intézet
Munkaterület: pszichoterápiás tevékenység, pszichológiai tanácsadás, pszichodráma csoportok vezetése, tréningek

2010-2011 Pasaréti Pszichoterápiás Rendelő
Kutatási területek:

A meddőség pszichológiai háttere, A serdülőkor pszichológiai jellemzői, A segítő kapcsolat megítélése, Egyetemisták jövőképe

Publikációk

 1. A kognitív stílus és egyéb személyiségdimenziók összefüggése. Acta Psychologica Debrecina 1988.
 2. A Nevelési Tanácsadás.Pedagógiai pszichológiai posztgraduális képzési jegyzet ( ELTE belső kiadvány)
 3. Funkcionális meddőségben szenvedő nők és házastársuk kapcsolatának dinamikája. in: Párkapcsolatok dinamikája szerk. Bagdy E. Animula 2002.   ( Társszerző: Bakó Tihamér)
 4. Examination of Relationship Dinamics of Infertile Couples wirth consensus.Rorschach Test. 2003. In: 8th European Congress of Psychology Abstract Book. 94.p. Vienna  (társszerző: Bakó Tihamér)
 5. A serdülőkor pszichológiai jellemzői. Iskolapszichológiai füzetek 29. ELTE. PPK.  Tanárképzési és továbbképzési Központ 2004.
 6. A pszichoanalízis öröme. Interjú dr. Nemes Líviával.  Pszichoterápia c. folyóirat 2004./3.
 7. Tágas tér. Interjú dr. Klaniczay Sárával. Serdülő és gyermekpszichoterápia c. folyóirat 2005. III./3.
 8. Funkcionális meddő házaspárok  kapcsolati kollúziójának vizsgálata Közös Rorschach-teszttel. In.: Psychiatria Hungarica 2005/2. ( Társszerző: Bakó Tihamér)    A 70 éves Ritoók Magda köszöntése. Interjú . Magyar Pszichológiai Szemle 2006.2.sz.
 9. A segítő kapcsolatról alkotott vélemények a pszichológiai végzettség függvényében Alkalmazott Pszichológia 2007. IX.kötet 3-4.szám
 10. Tanácsadás és terápia (szerk.) Eötvös Kiadó 2009.