Dr. Bakó Tihamér

KIKÉPZŐ ÉS SZUPERVIZOR PSZICHOANALITIKUS
KIKÉPZŐ ÉS SZUPERVIZOR PSZICHODRÁMA PSZICHOTERAPEUTA

Bemutatkozás

Bakó Tihamér (Hab., PhD.) klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület (IPA) kiképző pszichoanalitikusa, a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképző terapeutája, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vendégtanára.
Jelenleg magánpraxisban dolgozik Budapesten. Számos traumával, krízissel, öngyilkossággal és szupervízióval foglalkozó szakkönyv szerzője.
1992 óta tagja a magyar playback színházi mozgalomnak, alapító tagja volt az első magyar playback színházi társulatnak (Rögtönzések Színháza), jelenleg a 2003-ban alapított Pszínház Társulat tagja.

A Playback Center akkreditált trénere, a Közép-európai Playback Színház Iskola tanára, valamint a playback színházról és annak alkalmazásairól szóló könyvek szerzője.

Tevékenységi területei: pszichoanalízis, pszichoterápia, szupervízió, kutatás, oktatás, Playback-színház.

Publikációk

Selection from bibliography:

Bakó, T. (1992): Öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, Adatok és tények az öngyilkosságról. [Suicide, Suicide attempt] Animula Kiadó, Budapest.

Bakó, T. (1997) Trauma két arca. [Two faces of the trauma] In Lukács D. szerk. Szeretet és harag az analitikus pszichoterápiában. Animula kiadó. Budapest.103-109.o

Bakó, T. and Révai, K. (1999) In a Glass Darkly.(ed) F. Erős – J.Vajda; Renaissance of Psychoanalytic Tradition in Post-Communist Central Europe. Charles Schlacks, J r. Publisher. USA.

Bakó, T. (2003) A krízis kezdeti szakasza és a gyász. In:Kharon.VII.1-2:123-129.o

Bakó T. (2004) Utak és ösvények. Életünk váltófázisai és krízisek. [Roads and paths. Crisis during our life] Psycho Art kiadó. Budapest, 2: kiadás (2017)

Bakó T. (2004) Titkok nélkül. Lélektani vizsgálódások az öngyilkosságról. [Without secrets, psychological consideration about suicide] Psycho Art kiadó. Budapest

Bakó, T. (2014) Az Én és az Énke. Pszichoterápiás esetrészletekkel. [The me and the little me. With psychotherapeutic vignettes] Psycho. Art Kiadó Budapest.

Bakó, T. (2009, 2016) Sorstörés. A trauma lélektanáról egy pszichoterapeuta szemszögéből. [Fracture of fate. The psychology of trauma from a psychotherapeutic point of view] Psycho Art Kiadó. Budapest.

Bakó, T. and Zana, K. (2016) Transgenerational trauma re-captured and re-interpreted by means of a mutual analysis, The Impossibility of Remembering In: Feldman, J. M., Nosek, L., Bakó, T., O«Neil, R., Zana, K. Haunted Intimacy: International Perspective on Holocaust-Related Trauma and Ghosts in Analyst Analysand. 29 July 2016. IPA 50th and IPSO 24th Congress, Buenos Aires.

Bakó, T. (2017) Interszubjektivitás a traumafeldolgozásban [Intersubjectivity in trauma processing] In.Gerlinger L.-Kovács P. (Szerk/Ed.) Egy hajóban. Medicina Kiadó. Budapest, p. 219-229.

Bakó, T. (2017) Playback Theatre. Psycho Art Publisher. Budapest.

Bakó, T. (2017) Crisis Book. Psycho Art Publisher. Budapest.

Bakó, T and Zana, K (2018): The Vehicle of Transgenerational Trauma: The Transgenerational Atmosphere. American Imago, Vol. 75, No. 2, 273–287. Johns Hopkins University Press

Bakó T. and Zana K. (2020). Transgenerational Trauma and Therapy. The transgenerational Atmosphere. Revised/ Lektorálta: Cutner, N és Sinkovics, A. Routledge, London, New York.

Bakó, T. és Zana, K. (2020). A transzgenerációs atmoszféra: az emlékezés folyamata kollektív társadalmi traumákban. Lélekelemzés, 2: 63-80.

Bakó, T. és Zana, K. (2021) A transzgenerációs trauma és terápiája. A transzgenerációs atmoszféra. Medicina kiadó, Budapest.

Bakó, T and Zana, K. (2021). A transzgenerációs atmoszféra: a kollektív társadalmi traumák átörökítésének mélylélektani modellje. [The transgenerational atmosphere: a psychoanalytical model of collective social traumas’] in: Lélek és történelem: Örökség. Szerk: Papp, B. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest. 11-21.

Bakó, T., & Zana, K. (2021). COVID and Mass Trauma: The Atmosphere as a Vehicle for Group Experience. American Imago 78(3), 515-538.

https://www.muse.jhu.edu/article/837107.

Elérhetőségeim: